venerdì 6 luglio 2018

Lunchmusik i Karlskoga kyrka

Karlskoga kyrka, Karlskoga
Onsdag 11 Juli 2018 - kl.12.10


Frederick Frahm (1964)
Psalm 150

Tomas Söderhjelm (1949)
Incidente per Organo (uruppförande)
Fantasi över "Din klara sol går åter upp" (uruppförande)
Fyra visioner i en förvandlingens natt (uruppförande)

Denis Bédard (1950)
Suite du 1ér Ton

orgel, Riccardo Gnudi