domenica 11 dicembre 2016

Luciakonserter

Oscar Fredriks kyrka, Göteborg
Tisdag 13 December 2016 - kl.18 och kl.20.15


Oscar Fredriks Ceciliakör
Ars Veritas
Oscar Fredriks Sinfonietta
orgel, Riccardo Gnudi
ledning, Jakob Patriksson

N.B. Biljetter slutsålda!
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1543870