giovedì 17 marzo 2016

Långfredagen Musikgudstjänst

Kärra Kyrka, Göteborg
Fredag 25 Mars 2016 - kl.15

 
Vincenzo Petrali (1830-1889)
Adagio per l'elevazione in mi minore
 
Riccardo Gnudi (1986)
Chorale-Partita on the hymn tune 'Bangor' Op.46
(Sv.Ps.137 'Den kärlek du till världen bar')
- URUPPFÖRANDE -
 
Herbert Howells (1892-1983)
Psalm-Prelude Set 1 n.2
 
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
'Herzlich tut mich verlangen' BWV 727
Preludio e Fuga in si minore BWV 544

organist, Riccardo Gnudi
präst, Britta Strandroth