giovedì 17 marzo 2016

Långfredagen Musikgudstjänst

Kärra Kyrka, Göteborg
Fredag 25 Mars 2016 - kl.15

 
Vincenzo Petrali (1830-1889)
Adagio per l'elevazione in mi minore
 
Riccardo Gnudi (1986)
Chorale-Partita on the hymn tune 'Bangor' Op.46
(Sv.Ps.137 'Den kärlek du till världen bar')
- URUPPFÖRANDE -
 
Herbert Howells (1892-1983)
Psalm-Prelude Set 1 n.2
 
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
'Herzlich tut mich verlangen' BWV 727
Preludio e Fuga in si minore BWV 544

organist, Riccardo Gnudi
präst, Britta Strandroth

martedì 8 marzo 2016

Kammarkonsert i Stilla Veckan

Masthuggskyrkan, Göteborg
Tisdag 22 Mars 2016 - kl.19


Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Cantata 'Aus der Tieden rufe ich, Herr, zu dir' BWV 131
Sinfonia ur Cantata 'Wir mussen durch viel Trubsal' BWV 146
Cantata 'Ich will den Kreuzstab gerne tragen' BWV 56
Sinfonia ur Cantata 'Ich steh' mit einem Fuss im Grabe' BWV 156

Masthuggskyrkans Kammarkör
Masthuggskyrkans Instrumentalensemble
tenor, Tobias Rudåker
baryton, Pär Furst Nilsén
continuo, Riccardo Gnudi
dirigent, Berit Palmgren