venerdì 18 dicembre 2015

Musikgudstjänst i Glöstorpskyrkan

Glöstorpskyrkan, Göteborg
Söndag 20 December 2015 - kl 18


Julmusik för kör och orgelmusik av Buxtehude och Bach

präst, Andreas Bexell
Glöstorpskören och Tuve Sånggrupp
Blåsmusikkåren Vikingarna
sångsolist, Sören Renulf
körledare, Ingmarie Wahlbäck
orgelsolo, Riccardo Gnudi

https://www.svenskakyrkan.se/tuve-save